KLACHTENREGELING

Wij doen ons uiterste best om de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen en aan uw wensen tegemoet te komen. Mocht u toch vinden dat wij u onjuist of niet zorgvuldig hebben geïnformeerd, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij de orthodontist meldt. Wij kunnen dan een persoonlijk gesprek met u aangaan om dit zorgvuldig te bespreken, zodat wij samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Mochten wij samen geen passende oplossing vinden, dan kunt u terecht op: allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel. 0900 2025012). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die Wkkgz (Wet Klachten, Kwaliteit, Geschillen in de Zorg) aan iedere zorgaanbieder stelt.

Online balie

Gemakkelijk afspraken inplannen of wijzigen

Lees verder

Nieuwe patient?

Meld je hier gemakkelijk aan.

Lees verder