0495 54 04 55

Actieve behandeling

Plaatsen van de beugel

De actieve behandeling start met het plaatsen van een beugel. Afhankelijk van het behandelplan worden een of meer beugels tijdens de behandeling geplaatst. Dit kan een uitneembare of vaste beugel zijn.

Meer informatie over orthodontie of over verschillende soorten beugels kunt u terugvinden op de site van de Vereniging van Orthodontisten.

Controle afspraken

De controle-afspraak bestaat uit het aanpassen van de beugel en het controleren van de voortgang. Deze controles zorgen dus voor een goed verloop van de beugelbehandeling. Deze controles worden gepland met een tussenperiode van 4 tot 6 weken.

Na een periode van gemiddeld 2 jaar wordt de beugel verwijderd. Bij het verwijderen van de beugel worden vaak spalkjes achter de voortanden geplaatst, dit om te voorkomen dat de tanden terug gaan schuiven naar de oude positie. Indien de orthodontist dit nodig acht, kan er nog een extra retentiebeugel ( nachtbeugel ) bij geplaatst worden.